ГЕРБАРЫЙ IНСТЫТУТА ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЙ БАТАНIКI
IМЯ В.Ф. КУПРЭВIЧА (MSK)


Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi
Навукова-практычны цэнтр па бiярэсурсах
М i н с к

   
Беларускi ¦ Англiйскi
Гербарый водарасцей галерэя узораў
Фiксаваныя пробы мiкраскапiчных водарасцей, зборы Т.М. Мiхеевай

Fucus vesiculosus, сабр. Дз.I. Траццякоў 1978

Chara rudis, сабр. Дз.I. Траццякоў 1998

Nostoc pruniforme, вільготны прэпарат, сабр. Н.А. Вахній і А.Т. Жукоўскі 2003

Фiксаваныя проба перыфiтону, сабр. Т.А. Макарэвiч, I.В. Савiч 2006