ГЕРБАРЫЙ IНСТЫТУТА ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЙ БАТАНIКI
IМЯ В.Ф. КУПРЭВIЧА (MSK)


Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi
Навукова-практычны цэнтр па бiярэсурсах
М i н с к

   
Беларускi ¦ Англiйскi
Гербарый мохападобных галерэя ўзораў

Ptilium crista-castrensis,
сабр. А.I. Бяляева 1923

Sphagnum medium,
сабр. Н.М. Савiч 1926

Sphagnum papillosum,
сабр. П.М. Санько 1932

Neckera pennata,
сабр. Г.Ф. Рыкоўскi 1964

Sphagnum girgensohnii,
сабр. Ю.М. Вараб'ёў 1970

Heterophyllium haldanianum,
сабр. Т.М. Клакоцкая 1980
Dolichotheca seligeri, сабр. Г.Ф. Рыкоўскi, М.П. Млынарчык 1982
Pylaisia polyantha, сабр. А.М. Маслоўскi 1985