ГЕРБАРЫЙ IНСТЫТУТА ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЙ БАТАНIКI
IМЯ В.Ф. КУПРЭВIЧА (MSK)

Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi
Навукова-практычны цэнтр па бiярэсурсах
М i н с к

   
Беларускi ¦ Англiйскi
Уводзiны ¦ Штат i збiральнiкi ¦ Публiкацыi
Гербарый сасудзiстых раслiн ¦ Гербарый мохападобных ¦ Гербарый водарасцяў ¦ Гербарый лiшайнiкаў ¦ Гербарый грыбоў
Палеабатанiчная калекцыя ¦ Карпалагiчная калекцыя ¦ Бiблiятэка гербарыя
Гербарый мохападобных штат i збiральнiкi
Ю.М. Вараб'ёў (19381985)

Т.М. Клакоцкая

Г.Ф. Рыкоўскi

А.М. Маслоўскi

М.П. Калеснiкава

С.А. Цвяткова

Гл. таксама iншых калектараў мохападобных: В.А. Мiхайлоўская, П.М. Санько, М.П. Тамiн, Н.О. Цэттэрман, Н.В. Казлоўская, Н.А. Вахнiй, Г.У. Вынаеў, М.А. Джус, А.В. Созiнаў, Д.I. Траццякоў, Я.А. Юрчанка