ГЕРБАРЫЙ IНСТЫТУТА ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЙ БАТАНIКI
IМЯ В.Ф. КУПРЭВIЧА (MSK)

Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi
Навукова-практычны цэнтр па бiярэсурсах
М i н с к

   
 
Беларускi
 

Уводзiны ¦ Штат i збiральнiкi ¦ Публiкацыi
Гербарый сасудзiстых раслiн ¦ Гербарый мохападобных ¦ Гербарый водарасцяў
Гербарый лiшайнiкаў ¦ Гербарый грыбоў
Палеабатанiчная калекцыя ¦ Карпалагiчная калекцыя ¦ Бiблiятэка гербарыя

 
Грыбныя культуры галерэя ўзораў

 

Калекцыя грыбных культур

MSK-FC

 

Сертыфiкацыя: як частка батанiчнай калекцыi № 33

Куратары: канд. бiял. навук Т.Г. Шабашова (анаморфныя i сумкавыя грыбы), канд. бiял. навук Я.А. Юрчанка (картыцыоiдныя грыбы)

Колькасць iзалятаў: звыш 400

Колькасць вiдаў: звыш 50

Геаграфiя збораў: Беларусь

Адзiнка ўлiку: iзалят (можа захоўвацца ў некалькiх паўторнасцях)

Склад калекцыйных матэрыялаў:
калекцыя культур мiкраскапiчных грыбоў (у большасцi анаморфныя грыбы, асаблiва род Fusarium), сабраная В.I. Нiцiеўскай i працягнутая Т.Г. Шабашовай i Д.Б. Беламесяцавай;
калекцыя культур картыцыоiдных грыбоў (у асноўным з радоў Peniophora i Stereum), сабраная Я.А. Юрчанкам

Базы даных : Падтрымлiваецца БД «Гербарий и коллекция культур микромицетов» (Д.Б. Беламесяцава)

Размяшчэнне: пакоi 401, 415