ГЕРБАРЫЙ IНСТЫТУТА ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАЙ БАТАНIКI
IМЯ В.Ф. КУПРЭВIЧА (MSK)

Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi
Навукова-практычны цэнтр па бiярэсурсах
М i н с к

   
 
Беларускi
 

Уводзiны ¦ Штат i збiральникi ¦ Публiкацыi
Гербарый сасудзiстых раслiн ¦ Гербарый мохападобных ¦ Гербарый водарасцяў
Гербарый лiшайнiкаў ¦ Гербарый грыбоў
Палеабатанiчная калекцыя ¦ Карпалагiчная калекцыя ¦ Бiблiятэка гербарыя

   


Антыкварны шкаф бiблiятэкi Гербарыя


Рэдкiя старадаўнiя кнiгi па сiстэматыцы раслiн i флоры


Тытульны лiст неапублiкаванага рукапiсу В.А. Мiхайлоўскай «Флора Белорусского государственного заповедника на реке Березине»


Старонка з палявога дзённiку Н.В. Казлоўскай (1973)

 

Бiблiятэка гербарыя

Колькасць адзінак захоўвання: больш за 1 200

Катэгорыі адзінак захоўвання:
кнігі, брашуры, часопісы, асобныя адбіткі, аўтарэфераты дысертацый;
рукапісы дысертацый;
персанальныя архівы навукоўцаў (М.П. Таміна, Н.В. Казлоўскай, Н.А. Буртыс, Г.А. Кім, П.М. Санько);
неапублікаваныя рукапісы;
ксераграфічныя копіі рэдкіх кніг;
фотакопіі рэдкіх выданняў на электронных носьбітах;
справаздачы лабараторыі флоры і сістэматыкі раслін па завершаным навукова-даследчым тэмам;
іншыя архіўныя матэрыялы лабараторыі флоры і сістэматыкі раслін;
архіў дэндралагічнай калекцыі Цэнтральнага батанічнага саду НАН Беларусі;
картаграфічныя матэрыялы;
iканатэка (фотаздымкі, малюнкі)

Крыніцы папаўнення: набыццё, адтрыманне ў дар, абмен

Асноўныя аўтары фатаграфій на электронных носьбітах: А.М. Скуратовіч, Дз.В. Дубовік, Я.А. Юрчанка

Частка бібліятэкі гербарыя, якая знаходзіцца ў лабараторыі флоры і сістэматыкі раслін, уключае шмат рэдкіх кніг і серыйных выданняў.

Частка бiблiятэкi, якая знаходзiцца ў лабараторыi мiкалогii, ўключае вызначальнікі грыбоў, копіі артыкулаў па таксаноміі грыбоў, кнігі і брашуры па фітапаталогіі, аўтарэфераты дысертацый, серыйныя выданні.

Рэдкія серыйныя выданні па батанiцы

Acta Botanica Fennica (Helsinki)
Annales Botanici Fennici (Helsinki)
Botanica Lithuanica (Vilnius)
Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica (Kraków)
Komarovia (Saint Petersburg)
Phytocoenosis (Warszawa–Bialowieza)
Polish Botanical Studies (Kraków)
Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения (Тюмень, Институт проблем освоения Севера)

Рэдкія серыйныя выданні па мiкалогii

Acta Mycologica (Societas Botanicorum Poloniae, Łódź)
Boletus: Zeitschrift des Bundesfachausschusses Mykologie
Ceská mykologie (Praha)
Folia Cryptogamica Petropolitana (Saint Petersburg)
Rivista di Micologia: Bollettino dell’ Associazione Micologica Bresadola
Болезни растений: Вестник Центральной фитопатологической станции Императорского ботанического сада Петра Великого

Мiцэна – Mycena: An independent mycological journal

MYCENA – спецыяльнае навуковае перыядычнае выданне, якое публікуе работы па таксаноміі грыбных і грыбападобных арганізмаў і роднасных аспектах мікалогіі. Серыя была пачата ў 2001 годзе і публікуе ў тым лiку вынікi даследванняў, якiя заснаваны на гербарыі MSK-F і MSK-L.

Першая выява ў панэлi злева: 5-томнае выданне "Флора БССР" (1949–1959)